Pretzilla Premium Soft Pretzel Bites

Pretzilla Premium Soft Pretzel Bites

Pretzilla Premium Soft Pretzel Bites! Found at: Plum Market, Foxtrot